Waarmee kunt u bij mij terecht? 

U kunt bij mij terecht met vele uiteenlopende kwesties. 

Vragen over het leven. U wilt nadenken en praten over de zin van het leven, over levensdoelen, die u (nog) wilt stellen, over ouder worden en hoe daar mee om te gaan. U kunt ook vragen hebben over ziekte of over verliesverwerking. WIe over het leven spreekt, heeft vaak ook een idee over het levenseinde; ook hierover kunt u met mij spreken. 

Vragen over schuld en schaamte. Stel u heeft vroeger iets wel gedaan, of niet gedaan, en u twijfelt over de juistheid van die keuze, en wilt het keuzemoment nog eens doornemen. 

Vragen over (uw) relatie(s). U kunt een vraag hebben over omgang met vrienden of familieleden. Of met uw ouders of kinderen. Of de juiste omgang met uw partner.

Vragen over uw werk. Huidig werk of toekomstig werk of studie. 

Zekerheid. Allemaal zoeken we in meerdere of mindere mate zekerheden in het leven: een baan voor het leven, een relatie voor het leven. Maar wat is zekerheid eigenlijk? En hoe zeker is een zekerheid? 

In alle gevallen zal ik met u gaan kijken wat precies de vraag is, zo scherp mogelijk geformuleerd. Ik heb geen oordeel, probeer u alleen voor uzelf een vraag te laten formuleren om verder te komen. 

Tegen het einde van elk gesprek formuleert u een vraag, waarover u gaat nadenken tot de volgende afspraak. Deze vraag is input voor dat gesprek. Tijdens het gesprek wordt de vraag verder uitgeplozen ('bevraagd'), en weer een nieuwe vraag geformuleerd. Deze cyclus wordt herhaald totdat u vindt dat u zelfstandig verder kunt. U kunt altijd later weer terugkomen. 

 

Waarom naar een filosoof (en niet een therapeut)? 

Een therapeut werkt met een therapie, een middel om u beter te maken. Dit vooronderstelt dat u ziek bent. Hij behandelt de ziekte. Nu kunt u natuurlijk ziek zijn van een kwestie, om welke reden dan ook, maar dit is niet ons uitgangspunt. Ons uitgangspunt is de kwestie op zich. Daar willen wij ons mee bezig houden. Vanuit het niet-weten willen wij de kwestie verder onderzoeken. Dat doen wij op een vragende manier. Of beter, dat doet u op een vragende manier; wij, filosofisch practici, begeleiden dat. Wij zijn geen therapeuten, wij maken u niet beter. Wij hopen dat u van dit proces wijzer wordt. Toch wagen wij het hier een beloning voor te vragen; deze is bedoeld voor onze tijd en expertise. Uiteraard vallen wij niet onder de zorgverzekering; immers deze vergoedt ziektekosten, en daar is geen sprake van.