Wie ben ik? 

U wilt natuurlijk weten wie uw gesprekspartner is. 

Mijn naam is Ad Hoevenaars; ik ben 65 jaar en woon in het centrum van Zaltbommel. 

Na mijn gymnasium-opleiding in Tilburg, ben ik Farmacie gaan studeren in Utrecht. Sinds 1986 ben als apotheker gevestigd in Boekel. Ik heb me vele jaren beziggehouden met vooral praktische zaken als kwaliteit, richtlijn-ontwikkeling en maatschappelijke belangen voor apothekers. Daarbij ook scholing in psychologie en coaching.  

Ik ben ook lid geweest van de Raad van Tucht van de KNMP, en van diverse beroeps-gerelateerde commissies.

Rond 2010 werd ik lid van de commissie ethiek en filosofie van de farmacie. In het najaar van 2011 ben ik me toen gaan bekwamen op het gebied van de filosofie door middel van filosofiecursussen aan ISVW. Na twee jaar algemene vorming, met accent op ethiek, heb ik in het jaar 2013-14 de beroepsopleiding tot filosofisch practicus gevolgd, met diploma in juni 2014. 

Voor verdere informatie verwijs ik u naar mijn LinkedIn-profiel.